bip

header igb

Kierownictwo Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

Arkadiusz Karbowiak Arkadiusz Karbowiak
Dyrektor
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA 

 

 

 

                                    

     
Katarzyna Strzelczyk2 Katarzyna Strzelczyk
Zastępca Dyrektora
Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA