Ikona pliku Word Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ikona pliku PDF Sukcesywną dostawę węgla kamiennego, typu „Orzech” i „Kostka” na potrzeby Zakładu w Średniej Wsi Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 2 części.Ogłoszenie o Zamówieniu - Dostawy

Ikona pliku PDF Sukcesywną dostawę węgla kamiennego, typu „Orzech” i „Kostka” na potrzeby Zakładu w Średniej Wsi Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 2 części. Pytania i odpowiedzi

Ikona pliku Word Sukcesywną dostawę węgla kamiennego, typu „Orzech” i „Kostka” na potrzeby Zakładu w Średniej Wsi Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 2 części. Formularz ofertowy – zmiana z dnia 18.06.2020 r.

Ikona pliku PDF Sukcesywną dostawę węgla kamiennego, typu „Orzech” i „Kostka” na potrzeby Zakładu w Średniej Wsi Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 2 części. Pytanie i odpowiedź z dnia 23.06.2020 r.

Ikona pliku PDF Sukcesywną dostawę węgla kamiennego, typu „Orzech” i „Kostka” na potrzeby Zakładu w Średniej Wsi Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 2 części. Informacja z otwarcia ofert

Ikona pliku PDF Sukcesywną dostawę węgla kamiennego, typu „Orzech” i „Kostka” na potrzeby Zakładu w Średniej Wsi Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 2 części. Wybór oferty najkorzystniejszej