Ikona pliku Word Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części - Ogłoszenie o zamówieniu nr 560131

Ikona pliku Word Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ikona pliku Word Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części - Załącznik Nr 1.1

Ikona pliku Word Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części - Załącznik Nr 1.2

Ikona pliku Word Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części - Załącznik Nr 1.3

Ikona pliku Word Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części - Załącznik Nr 1.4

Ikona pliku PDF Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ikona pliku PDF Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części -Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II (SIWZ) z dnia 16.07.2020

Ikona pliku PDF Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla ośrodków wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na cztery części - Informacja z otwarcia ofert

Ikona pliku PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty