Ikona pliku PDF Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona pliku Word Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Ikona pliku RAR Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.1 Formularz cenowy cz.1

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.2 Formularz cenowy cz.2

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.3 Formularz cenowy cz.3

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.4 Formularz cenowy cz.4

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.5 Formularz cenowy cz.5

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.6 Formularz cenowy cz.6

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.7 Formularz cenowy cz.7

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.8 Formularz cenowy cz.8

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.9 Formularz cenowy cz.9

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.10 Formularz cenowy cz.10

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.11 Formularz cenowy cz.11

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.12 Formularz cenowy cz.12

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.13 Formularz cenowy cz.13

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.14 Formularz cenowy cz.14

Ikona pliku RAR Załącznik nr 6 – klucz publiczny

Ikona pliku PDF Zmiana terminu składania ofert

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia z dnia 30.09.2020 r.

Ikona pliku PDFPytania i odowiedzi z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.1 Formularz cenowy cz.1 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.2 Formularz cenowy cz.2 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.3 Formularz cenowy cz.3 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.4 Formularz cenowy cz.4 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.5 Formularz cenowy cz.5 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.6 Formularz cenowy cz.6 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.7 Formularz cenowy cz.7 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.8 Formularz cenowy cz.8 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.9 Formularz cenowy cz.9 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.10 Formularz cenowy cz.10 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.11 Formularz cenowy cz.11 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.12 Formularz cenowy cz.12 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.13 Formularz cenowy cz.13 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.14 Formularz cenowy cz.14 z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku Word Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy z dnia 06.10.2020 r.

Ikona pliku PDF Sprostowanie ogłoszenia z dnia 09.10.2020

Ikona pliku PDF Zmiana terminu składania ofert

Ikona pliku PDFPytania i odpowiedzi z dnia 23.10.2020 r.

Ikona pliku PDFZmiana ogłoszenia z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Załącznik nr 2.1 Formularz cenowy cz.1 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.2 Formularz cenowy cz.2 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.3 Formularz cenowy cz.3 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.4 Formularz cenowy cz.4 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.5 Formularz cenowy cz.5 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.6 Formularz cenowy cz.6 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.7 Formularz cenowy cz.7 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.8 Formularz cenowy cz.8 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.9 Formularz cenowy cz.9 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.10 Formularz cenowy cz.10 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.11 Formularz cenowy cz.11 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.12 Formularz cenowy cz.12 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.13 Formularz cenowy cz.13 z dnia 23.10.2020

Ikona pliku excel Zalącznik nr 2.14 Formularz cenowy cz.14 z dnia 23.10.2020