Ikona pliku PDF Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona pliku Word Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz załączniki

Ikona pliku RAR Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.1 Formularz Cenowy dla Części 1

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.2 Formularz Cenowy dla Części 2

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.3 Formularz Cenowy dla Części 3

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.4 Formularz Cenowy dla Części 4

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.5 Formularz Cenowy dla Części 5

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.6 Formularz Cenowy dla Części 6

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.7 Formularz Cenowy dla Części 7

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.8 Formularz Cenowy dla Części 8

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.9 Formularz Cenowy dla Części 9

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.10 Formularz Cenowy dla Części 10

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.11 Formularz Cenowy dla Części 11

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.12 Formularz Cenowy dla Części 12

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.13 Formularz Cenowy dla Części 13

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.14 Formularz Cenowy dla Części 14

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.15 Formularz Cenowy dla Części 15

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.16 Formularz Cenowy dla Części 16

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.17 Formularz Cenowy dla Części 17

Ikona pliku RAR Załącznik Nr 6 Klucz Klucz Publiczny postepowanie ID 64351e31-dd8b-420d-a80c-d0a2ba1eebec

Ikona pliku PDF Pytanie i odpowiedź do SIWZ z dnia 07.10.2020r.

Ikona pliku PDF Modyfikacja SIWZ z dnia 02.11.2020r.

Ikona pliku PDF Publikacja ogłoszenia zmian z dnia 06.11.2020 r.

Ikona pliku PDF Pytanie i odpowiedź do SIWZ z dnia 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.1 Formularz Cenowy dla Części 1 z dna 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.2 Formularz Cenowy dla Części 2 z dna 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.3 Formularz Cenowy dla Części 3 z dna 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.4 Formularz Cenowy dla Części 4 z dna 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.5 Formularz Cenowy dla Części 5 z dna 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.6 Formularz Cenowy dla Części 6 z dna 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.7 Formularz Cenowy dla Części 7 z dna 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.8 Formularz Cenowy dla Części 8 z dna 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.9 Formularz Cenowy dla Części 9 z dna 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.10 Formularz Cenowy dla Części 10 z dnia 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.11 Formularz Cenowy dla Części 11 z dnia 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.12 Formularz Cenowy dla Części 12 z dnia 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.13 Formularz Cenowy dla Części 13 z dnia 09.11.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.14 Formularz Cenowy dla Części 14 z dnia 09.11.2020

Ikona pliku PDF Modyfikacja SIWZ z dnia 24.11.2020r.