Ikona pliku PDF Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona pliku Word Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWIZ)

Ikona pliku Zip Załącznik Nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 1

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 2

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 3

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 4

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 5

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 6

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 7

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 8

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 9

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 10

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 11

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 12

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 13

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 14

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 15

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 16

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 17

Ikona pliku PDF Pytania i odpowiedzi z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 1 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 2 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 3 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 4 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 5 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 6 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 7 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 8 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 9 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 10 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 11 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 12 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 13 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 14 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 17 z dnia 25.01.2021 r.

Ikona pliku PDF Pytania i dopowiedzi zdnia 27.01.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 15 z dnia 27.01.2021 r.

Ikona pliku PDF Publikacja zmiany ogłoszenia z dnia 29.01.2021 r.

Ikona pliku PDF Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia z dnia 12.02.2021

Ikona pliku PDF Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 01.03.2021 r.

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia z dnia 05.03.2021 r.

Ikona pliku PDF Pytania i odpowiedzi z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 1 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 2 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 3 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 4 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 5 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 6 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 7 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 8 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 9 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 10 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 11 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 12 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 13 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 14 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 15 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 16 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 17 z dnia 10.03.2021 r.

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia z dnia 15.03.2021 r.

Ikona pliku PDF Pytania i odpowiedzi z dnia 24.03.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 15 z dnia 24.03.2021 r.

Ikona pliku PDF Publikacja zmian ogłoszenia z dnia 29.03.2021 r.

Ikona pliku PDF Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia z dnia 09.04.2021 r.

Ikona pliku PDF Pytania i odpowiedzi z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku ExcelPrzedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 1 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 2 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 3 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 4 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 5 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 6 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 7 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 8 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 9 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 10 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 11 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 12 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 13 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 14 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 15 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 16 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku Excel Przedmiot zamówienia Formularz cenowy cz. 17 z dnia 13.04.2021 r.

Ikona pliku PDF Publikacja zmiany ogłoszenia z dnia 16.04.2021 r.