Ikona pliku PDF Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona pliku Word Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SWIZ)

Ikona pliku Word Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Ikona pliku Zip Załącznik Nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.1 Formularz Cenowy dla Części 1

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.2 Formularz Cenowy dla Części 2

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.3 Formularz Cenowy dla Części 3

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.4 Formularz Cenowy dla Części 4

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.5 Formularz Cenowy dla Części 5

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.6 Formularz Cenowy dla Części 6

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.7 Formularz Cenowy dla Części 7

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.8 Formularz Cenowy dla Części 8

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.9 Formularz Cenowy dla Części 9

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.10 Formularz Cenowy dla Części 10

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.11 Formularz Cenowy dla Części 11

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.12 Formularz Cenowy dla Części 12

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.13 Formularz Cenowy dla Części 13

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.14 Formularz Cenowy dla Części 14

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.15 Formularz Cenowy dla Części 15

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.16 Formularz Cenowy dla Części 16

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.17 Formularz Cenowy dla Części 17

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.18 Formularz Cenowy dla Części 18

Ikona pliku PDF Modyfikacja SIWZ 25.01.2021

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia 29.01.2021

Ikona pliku PDF Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.1_Form_cen_dla_Części 1 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.2_Form_cen_dla_Części 2 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.3_Form_cen_dla_Części 3 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.4_Form_cen_dla_Części 4 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.5_Form_cen_dla_Części 5 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.6_Form_cen_dla_Części 6 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.7_Form_cen_dla_Części 7 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.8_Form_cen_dla_Części 8 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.9_Form_cen_dla_Części 9 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.10_Form_cen_dla_Części 10 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.11_Form_cen_dla_Części 11 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.12_Form_cen_dla_Części 12 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.13_Form_cen_dla_Części 13 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.14_Form_cen_dla_Części 14 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku Excel Załącznik_Nr_2.18_Form_cen_dla_Części 18 - obowiązujący 05.02.2021

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia 10.02.2021

Ikona pliku PDF Modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2021 roku

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia 23.02.2021

Ikona pliku PDF Odpowiedzi na pytania 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.1 Formularz cen dla Części 1 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.2 Formularz cen dla Części 2 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.3 Formularz cen dla Części 3 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.4 Formularz cen dla Części 4 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.5 Formularz cen dla Części 5 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.6 Formularz cen dla Części 6 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.7 Formularz cen dla Części 7 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.8 Formularz cen dla Części 8 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.9 Formularz cen dla Części 9 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.10 Formularz cen dla Części 10 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.11 Formularz cen dla Części 11 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.12 Formularz cen dla Części 12 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.13 Formularz cen dla Części 13 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.14 Formularz cen dla Części 14 obowiązujący 09.03.2021

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia 12.03.2021

Ikona pliku PDF Sorostowanie do pytań 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.1 Formularz cen dla Części 1 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.2 Formularz cen dla Części 2 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.3 Formularz cen dla Części 3 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.4 Formularz cen dla Części 4 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.5 Formularz cen dla Części 5 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.6 Formularz cen dla Części 6 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.7 Formularz cen dla Części 7 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.8 Formularz cen dla Części 8 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.9 Formularz cen dla Części 9 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.10 Formularz cen dla Części 10 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.11 Formularz cen dla Części 11 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.12 Formularz cen dla Części 12 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.13 Formularz cen dla Części 13 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.14 Formularz cen dla Części 14 obowiązujący 22.03.2021

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia 26.03.2021

Ikona pliku PDF Modyfikacja SIWZ 26.03.2021

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia 31.03.2021

Ikona pliku PDF Odp. na pytania i modyfikacja SIWZ 31.03.2021

Ikona pliku Excel  Załącznik Nr 2.1 Formularz cen dla Części 1 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.2 Formularz cen dla Części 2 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.3 Formularz cen dla Części 3 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.4 Formularz cen dla Części 4 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.5 Formularz cen dla Części 5 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.6 Formularz cen dla Części 6 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.7 Formularz cen dla Części 7 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.8 Formularz cen dla Części 8 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.9 Formularz cen dla Części 9 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.10 Formularz cen dla Części 10 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.11 Formularz cen dla Części 11 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.12 Formularz cen dla Części 12 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.13 Formularz cen dla Części 13 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.14 Formularz cen dla Części 14 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.17 Formularz cen dla Części 17 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.18 Formularz cen dla Części 18 obowiązujący 31.03.2021

Ikona pliku PDF Odp. na pyt. i modyfikacja SIWZ 07.04.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.1 Formularz cen dla Części 1 obowiązujący 07.04.2021

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.2 Formularz cen dla Części 2 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.3 Formularz cen dla Części 3 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.4 Formularz cen dla Części 4 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.5 Formularz cen dla Części 5 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.6 Formularz cen dla Części 6 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.7 Formularz cen dla Części 7 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.8 Formularz cen dla Części 8 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.9 Formularz cen dla Części 9 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.10 Formularz cen dla Części 10 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.11 Formularz cen dla Części 11 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.12 Formularz cen dla Części 12 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.13 Formularz cen dla Części 13 obowiązujący 07.04.2021 

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.14 Formularz cen dla Części 14 obowiązujący 07.04.2021

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia 12.04.2021