Dostawa kompletnej oczyszczarki pneumatycznej z osprzętem i sprężarką, magnetycznej wiertnicy rdzeniowej, wiertarki słupowej wiertarko-frezarki do metalu, wiertarki stołowej ręcznej wraz z urządzeniem do chłodzenia, w podziale na cztery części dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Oddział w Sieradzu.

word downloadDostawa kompletnej oczyszczarki pneumatycznej z osprzętem i sprężarką, magnetycznej wiertnicy rdzeniowej, wiertarki słupowej wiertarko-frezarki do metalu, wiertarki stołowej ręcznej wraz z urządzeniem do chłodzenia, w podziale na cztery części dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Oddział w Sieradzu - Ogłoszenie

word downloadDostawa kompletnej oczyszczarki pneumatycznej z osprzętem i sprężarką, magnetycznej wiertnicy rdzeniowej, wiertarki słupowej wiertarko-frezarki do metalu, wiertarki stołowej ręcznej wraz z urządzeniem do chłodzenia, w podziale na cztery części dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Oddział w Sieradzu - SIWZ

word downloadDostawa kompletnej oczyszczarki pneumatycznej z osprzętem i sprężarką, magnetycznej wiertnicy rdzeniowej, wiertarki słupowej wiertarko-frezarki do metalu, wiertarki stołowej ręcznej wraz z urządzeniem do chłodzenia, w podziale na cztery części dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Oddział w Sieradzu - Zawiadomienie o wyborze