bip

1W dniu 1 kwietnia 2015 roku miała miejsce uroczystość odsłonięcia Tablicy upamiętniającej 40-lecie powołania 103. Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z miejscem dyslokacji w kompleksie koszarowym przy ulicy Antoniego Kocjana 3 w Warszawie oraz 15-lecie jego rozwiązania. Współorganizatorem uroczystości była Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, której to siedziba mieści na terenie ww. kompleksu. W obchodach swoją obecnością zaszczycili: członkowie Koła nr 35 im. 103 pl NJW MSW ZŻWP, Klubu Seniorów 103 Pułku OW-M SSLW RP wraz z Prezesem – płk. inż. pil. rez. Janem Urbaniakiem oraz zaproszeni goście m.in.:płk Marek Bielec – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy WP, płk Anna Osowska – Rembecka - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, Tomasz Karczewski – Dyrektor Biura Ochrony oraz Zarządzania kryzysowego Ministerstwa Sprawiedliwości, nadinspektor Wojciech Olbryś - Zastępca Komendanta Głównego Policji,z oficerami Komendy Głównej Policji i przedstawicielami Lotnictwa tej formacji, gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak - Szef Zarządu Lotnictwa Inspektoratu Sił Powietrznych, płk lek. Dariusz Chłopek – Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, gen. bryg. pil. kosmonauta Mirosław Hermaszewski, płk Jacek Oleksy - Szef Oddziału Użycia Aktywnych Środków Szefostwa Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego RSZ RP, gen. dyw. inż. nawig. Zbigniew Galec - były Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ RP, Jarosław Dąbrowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo, Krzysztof Zygrzak - Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Prezes Oddziału Warszawsko –Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP - gen. bryg. pil. Roman Harmoza, płk mgr inż. pil. Kazimierz Pogorzelski Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, Minister gen. bryg. Henryk Jasik, Minister prof. Jan Widacki – były ambasador RP w Wilnie, Minister Zbigniew Sobotka oraz bezpośredni przełożeni Pułku: dowódcy NJW MSW płk pil. Józef Pęcko, wiceadm. Marek Toczek i gen. bryg. prof. Bronisław Młodziejowski oraz ich zastępcy: gen. bryg. Władysław Skrzypek, gen. bryg. Leszek Ulandowski z oficerami Sztabu NJW oraz gospodarz uroczystości Andrzej Bieżuński – Dyrektor Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

103 Pułk Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW był jednym z najstarszych zespołów lotnictwa polskiego. Jednak z uwagi na wydzielenie ze struktury organizacyjnej Wojsk Lotniczych, przez przekazanie pod komendę dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW, jest on wymieniany na marginesie działalności Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Historię Pułku upamiętniono, kiedy blisko rok temu został odsłonięty pomnik na lotnisku „Warszawa-Babice” poświęcony pamięci tej jednostki.

Funkcjonowanie pułku w strukturach MSW stawiało przed nim wiele zadań zarówno typowych dla lotnictwa wojskowego, jak i specyficznych działań, wynikających z usługowej roli w stosunku do służb resortu: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, BOR i Jednostek Nadwiślańskich, a także zadań na rzecz gospodarki narodowej i innych instytucji państwowych jak Sejm, Rada Ministrów oraz społeczności miasta Warszawy.

Statki powietrzne 103 Pułku Lotnictwa brały również udział w zabezpieczeniu wszystkich wizyt Papieża, wykonując zadania zarówno wsparcia służb porządku publicznego i ochrony granicy jak i przewozu osób orszaku papieskiego, a także Osoby Głównej – Papieża św. Jana Pawła II, kiedy to w 1993r. zlecono pułkowi organizację transportu Papieża na Litwie i Łotwie.

Wszystkim zaproszonym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i współtworzenie kart historii 103 Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich NJW MSW.