bip

targi dziedzictwa igb mW dniach 7-9 października 2015 r. na terenie Centrum Targowo-Konferencyjnego MT Polska, przy ul. Marsa 56c w Warszawie odbyły się Ogólnopolskie Targi Dziedzictwa pt.:
„III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów
i Bibliotek”.
Jest to największa na terenie Polski i jedna z najważniejszych w Europie impreza branżowa przedstawiająca dotychczasowy dorobek oraz umożliwiająca prezentację nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, jak też nowoczesnych technik i technologii w ochronie dziedzictwa kultury narodowej.
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA wzorem lat ubiegłych zaprezentowała swoją pełną ofertę handlową oraz usługę związaną z fumigacja próżniową archiwaliów.

Nasze patronackie stoisko reklamowe cieszyło się niezmiennym od lat zainteresowaniem osób fizycznych i przedstawicieli osób prawnych zainteresowanych głównie tematyką zabezpieczania i dezynfekcji posiadanych zbiorów stanowiących niejednokrotnie ważne składniki narodowych dóbr kultury materialnej.

Odwiedzili nas m.in.: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Małgorzata Kidawa-Błońska, Dyrektor Naczelny Archiwów Państwowych - dr hab.. Władysław Stępniak, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków – Andrzej Kadłuczka, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Mariusz Czuba, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich – dr Wojciech Borkowski oraz wielu przedstawicieli kościołów różnych wyznań działających w Polsce, samorządowców, szkół wyższych, stowarzyszeń branżowych itd.

O randze wydarzenia mogą też świadczyć patronaty honorowe, które objęli m.in. wymieniona już Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Małgorzata Kidawa-Błońska, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju – gen. Brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Rafał Nadolny oraz przedstawiciele kościołów – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski – Jego Eminencja Wielce Błogosławiony SAWA, Biskup Diecezji Włocławskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konfederacji Episkopatu Polski – ks. Bp Wiesław Alojzy Merling.

Nasza obecność, czynny udział w panelach dyskusyjnych, odczytach i prezentacjach jak też nawiązane nowe i podtrzymane nowe kontakty branżowe pozwalają na stwierdzenie, że poza działalnością czysto handlową IGB Mazovia coraz szerszym frontem zwraca się w kierunku działań na rzecz mecenatu dziedzictwa narodowego i jest już wyraźnie na tej płaszczyźnie zauważalna oraz rozpoznawalna.