bip

              Do zadań Centrali w Warszawie należy zabezpieczenie administracyjne oraz finansowo – kadrowe IGB MAZOVIA, zarządzanie obiektami, sprzedaż detaliczna w punktach handlowych, prowadzenie stacji obsługi samochodów wraz z diagnostyką, w celu realizacji procesu resocjalizacyjnego – tworzenie miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności.

Na sprzedaż detaliczną składa się

  • Prowadzenie punktów handlowych zlokalizowanych na terenie jednostek penitencjarnych w Polsce,
  • Sprzedaż internetowa „E-paczka”, w której wymagane jest wypełnienie formularza, dokonanie zapłaty oraz ustalenie uprawnień.

e paczka


Stacje obsługi samochodów

     Zoptymalizowany proces kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji pojazdu samochodowego lub jego elementów, zarówno na zewnątrz jaki i wewnątrz, w celu podniesienia walorów estetycznych i użytkowych pojazdu, wraz z diagnostyką.

stacje obslugi samochodow big