bip

header stajnia historia

Historia

Początki hodowli koni w Studzieńcu sięgają XIX wieku, kiedy jeszcze gospodarstwo rolne tętniło pełnią życia. Konie głównie pomagały w pracach polowych, a więc nie były to docelowo konie pod siodło. W gospodarstwie rolnym hodowano wówczas: trzodę chlewną, krowy oraz konie. Jednakże z biegiem czasu zaprzestano hodowli krów i trzody. W latach 70 – dziesiątych XX wieku zaprzestano również hodować konie.

Konie gorącokrwiste w Studzieńcu pojawiły się w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nikt wtedy nie myślał jeszcze o hodowli ani o szeroko rozumianej rekreacji jeździeckiej. Początki miały zatem dość przypadkowy charakter. Mianowicie: pewien koniarz zawarł z Zakładem umowę wynajmu w sezonie zimowym starej, przeszło stuletniej stajni.

A płacił... źrebakami.

I tak z roku na rok powiększała się gromadka studzienieckich wierzchowców. Pozwoliło to na rozwinięcie hodowli, a głównym jej celem stała się rekreacja i nauka jazdy konnej dla wychowanków naszej placówki. W późniejszym czasie zdecydowaliśmy się na świadczenie usług w zakresie nauki jazdy konnej wraz z instruktorem dla ludzi z zewnątrz.

Nie od dziś wiadomo, że obcowanie ze zwierzętami, a z końmi szczególnie, pozytywnie wpływa na psychikę i rozwój osobisty człowieka. Dlatego też, konie pozostają przy Zakładzie do dziś, aby wspomagać proces resocjalizacji zagubionych nastolatków, a także służyć ludziom chcącym aktywnie spędzić czas w kontakcie z naturą.

Sens prowadzenia swoistej hipoterapii dostrzegł i poparł również sam Monty Roberts, który w maju 2004 roku odwiedził Zakład Poprawczy w Studzieńcu.

Początkowo konie należały do oddzielnej jednostki ekonomicznej działającej przy zakładzie, jaką było Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu. W wyniku zmian, gospodarstwo pomocnicze w Studzieńcu zostało połączone z innymi gospodarstwami na terenie Mazowsza i przekształcone w Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie. Filia IGB Mazovia w Studzieńcu przejęła i prowadzi hodowlę koni. Filia posiada w obecnej chwili 10 koni rasy: małopolskiej, wielkopolskiej i szlachetnej półkrwi.

 

 

stajnia studzieniec 01