bip

e paczka 

Kontakt e-Paczka

www.igbmazovia.pl

Sprawy dotyczące paczek - Warszawa
tel.  22 328 60 42
Sprawy dotyczące paczek - Warszawa
tel.  22 328 60 07
 

   Sprawy dotyczące paczek - była POMERANIA            
   tel.  86 214 11 47
   tel.  86 215 35 98
   Sprawy dotyczące paczek - były PIAST
   tel.  690 908 097
   Sprawy dotyczące paczek - była CARPATIA
   tel.  17 858-08-13
   Sprawy dotyczące paczek - była BALTICA
   Oddział Gdańsk tel.  58 728 70 19
   Oddział Potulice tel.  52 587 43 43