bip

header fumigacja

Od 2007 roku współpracujemy z archiwami, muzeami, bibliotekami, sądami oraz innymi podmiotami posiadającymi antyki, starodruki, akta sądowe oraz inne materiały przeznaczone do długoterminowego przechowywania. Posiadamy komorę fumigacyjną firmy KONVAK o pojemności 4,5 m3 (ok. 36 m.b.), a obsługujący ją pracownicy są gruntowo przeszkoleni i posiadają doświadczenie gwarantujące wykonanie usługi na profesjonalnym poziomie.

Świadczymy usługi na terenie całej Polski. Posiadamy wyspecjalizowany tabor samochodowy, pozwalający na bezpieczny dla zbiorów archiwalnych transport z siedziby klienta do naszej komory fumigacyjnej i dalej do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę na terenie całego Kraju.

Współpracujemy z niezależnymi laboratoriami mikrobiologicznymi. Na życzenie klienta wykonujemy badania mikrobiologiczne wybranych lub wskazanych próbek zbiorów dla stwierdzenia skuteczności przeprowadzanych procesów dezynfekcyjnych pod kątem zanieczyszczeń o charakterze mikrobiologicznym.