bip

 

Ośrodek szkolenia – niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego MIGB Mazovia, Oddział w Koszalinie.

Zakres działalności:

 • prowadzenie szkoleń dla skazanych osadzonych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie RP,
 • szkolenie własnych pracowników,
 • prowadzenie szkoleń na zlecenie podmiotów gospodarczych lub innych osób prawnych i fizycznych,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników służby więziennej.

Celem Ośrodka Szkolenia jest organizowanie i prowadzenia szkoleń, których ukończenie umożliwia uzyskanie umiejętności zawodowych z zakresu:

 • gastronomii i hotelarstwa,
 • działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy,
 • działalności penitencjarnej,
 • aktywizacji zawodowej,
 • wózków widłowych,
 • prac remonotowo-budowlanych,
 • ślusarstwa i spawalnictwa,
 • obróbki drewna i metali,
 • instalacji i obsługi urządzeń elektrycznych,
 • handlu i usług,
 • obsługi obrabiarek CNC,
 • innych dziedzin.

koszalin szkolenia