bip

 

Ośrodek Szkolenia

     Prowadzimy szkolenia dedykowane dla osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej, a także dla podmiotów gospodarczych lub innych osób prawnych bądź fizycznych.

Projekty szkoleniowe realizowane są w następujących zakresach:

 • wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • prac remontowo – budowalnych,
 • obróbki drewna i metali,
 • ślusarstwa i spawalnictwa,
 • instalacji i obsługi urządzeń elektrycznych,
 • handlu i usług,
 • gastronomii i hotelarstwa,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bhp, ochrony p.poż. i pierwszej pomocy,
 • działalności penitencjarnej,
 • aktywizacji zawodowej,
 • i innych.

koszalin szkolenia