bip

 

Karta Flota

Nowoczesne i skuteczne rozwiązanie biznesowe dla Twojej firmy - KARTA FLOTA to bezgotówkowy zakup paliwa na ponad 1700 stacjach ORLEN i BLISKA. Usługi dodatkowe oraz uproszczone fakturowanie, które umożliwia odroczenie płatności oraz program, który ustalasz wedle swoich potrzeb sprawi, że podróżowanie samochodem będzie przyjemniejsze.

W celu zawarcia „Umowy o wydanie i używanie kart flotowych” należy wypełnić i dostarczyć do PIGB IGB Mazovia Oddział Rzeszów:

1. Zapotrzebowanie na karty flotowe -należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami).
2. Oświadczenie dotyczące przysłania faktur drogą elektroniczną – umożliwi szybsze dostarczenie do Klienta niż w tradycyjnej papierowej formie.
3. Komplet dokumentów rejestrowych firmy – odpis z KRS lub potwierdzenie wpisu do CEIDG, kopia decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON; w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowa spółki (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Dokumenty należy przesłać na adres:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej
Mazovia Oddział w Rzeszowie
ul. hr. W. Tarnowskiej 4
35-322 Rzeszów
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W przypadku podmiotów prywatnych Klient zobowiązany jest ustanowić na rzecz PIGB CARPATII zabezpieczenie roszczeń wynikających z „Umowy o wydanie i używanie kart flotowych” w formie kaucji na rachunku bankowym PIGB IGB Mazovia Oddział Rzeszów.
Wysokość zabezpieczenia płatności ustalamy indywidualnie z każdym Klientem. Uzależniona jest od szacunkowej średniej ilości zużycia paliwa w litrach w danym miesiącu.

WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze Warunki obowiązują w zakresie realizacji Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flota PKN ORLEN S.A. i stanowią integralną część „Umowy na Wydanie i używanie kart flota” (OWSiUKF 2018)

RODZAJE KART

PKN ORLEN oferuje dwa rodzaje kart flotowych:

 • kartę typu "S" - wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu
 • kartę typu "K" - wystawianą imiennie na kierowcę

Na każdej karcie flotowej można zaprogramować limity - według oczekiwań klienta:

 • ilości tankowanych paliw (limit dzienny i miesięczny wyrażony w litrach)
 • wartości zakupionych produktów i usług (limit dzienny i miesięczny wyrażony w PLN)

Na życzenie klienta można uruchomić opcję podawaniu przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów, która pozwala na szczegółową kontrolę zużycia paliwa przez auta służbowe. Dzięki temu można skutecznie eliminować tankowanie nadmiernej ilości paliwa lub niedozwolone wizyty na stacjach, np. w dni wolne od pracy.

ROZLICZENIA

Zakupy na karty flotowe rozliczane są na fakturach zbiorczych wystawianych:

 • za okres od 1 do 15 dnia miesiąca - z datą sprzedaży 15-tego dnia tego miesiąca
 • za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca - z datą sprzedaży ostatniego dnia miesiąca

Szczegółowe informacje o transakcjach dokonanych przez poszczególnych kierowców na karty flotowe zamieszczane są w załączniku przekazywanym z każdą fakturą zbiorczą.

Załącznik do faktury zawiera:

 • nazwy zakupionych produktów,
 • numery kart flotowych, na które dokonano zakupów,
 • numery rejestracyjne pojazdów,
 • numery i nazwy miejscowości stacji paliw, na których przeprowadzono transakcje,
 • daty transakcji,
 • ilość i ceny zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług,
 • wartość (netto i brutto) paliw (towarów i usług),
 • ilość i cenę zakupionych paliw/towarów i usług ,
 • wartość poszczególnych transakcji brutto i ich sumę,

stan licznika pojazdu w momencie zakupu na kartę flotową (o ile Klient wymaga od swoich kierowców podawania stanu licznika pojazdu przy transakcjach flotowych).

Ponadto na potwierdzenie zrealizowanego zakupu wydawane będą dowody wydania, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe.

Dowód wydania zawiera następujące dane:

 • numer karty flota, na którą dokonywana była transakcja,
 • numer rejestracyjny samochodu,
 • ilość wydanego paliwa,
 • wartość wydanego paliwa,
 • data i godzina transakcji,
 • dokładny adres stacji paliw.

Jeden egzemplarz dowodu wydania pozostaje na stacji paliw, natomiast drugi zostaje wydany Zamawiającemu. Dowód wydania nie jest podpisywany przez pracownika, ponieważ przy użyciu kart paliwowych, zakup autoryzowany jest kodem PIN.