bip

Usługi inwestycyjno - budowlane

bud

• roboty ziemne i fundamentowe
• obiekty inżynierskie
• stany surowe budynków
• roboty remontowe
• roboty wykończeniowe „pod klucz”
• roboty specjalistyczne na potrzeby jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa
• sieci zewnętrzne i wewnętrzne (kanalizacja, woda, c. o., wentylacja, klimatyzacja)
• kotłownie (gazowo-olejowe), wymiennikownie, węzły cieplne
• węzły sanitarne z armatura specjalistyczną
• sieci elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
• aranżacja oświetlenia oraz iluminacje zewnętrzne
• sieci telekomunikacyjne, komputerowe, p. poż. i monitoringu wizyjnego
• wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w w/w zakresie

Produkcja mebli

meble

• Meble biurowe
• Meble sądowe
• Sprzęt kwaterunkowy
• Stoły i stoliki

Wyroby metalowe i z tworzyw sztucznych

metal

• Dźwignie, wsporniki, kosze, obudowy do zasuw
• Blendy, szafy, regały
• Bramy, drzwi
• Rury, profile
• Inne