bip

 Oddział w Koszalinie

     Oddział w Koszalinie kompleksowo prowadzi prace remontowo – budowlane na każdym etapie:

 • sporządzanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,
 • budowy od podstaw wszelkich rodzajów obiektów,
 • w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych, cieplnych, teletechnicznych, wentylacji i kanalizacji,
 • prac remontowo – wykończeniowych,
 • prac konserwacyjnych,
 • szczególnie na rzecz jednostek penitencjarnych oraz sądownictwa.


     Usługi budowlane stanowią jedną z najważniejszych działalności Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia. Profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego projektu są zasadami warunkującymi pozytywna współpracę. Wieloletnie doświadczenie pozwala natomiast na doradztwo i proponowanie rozwiązań na najwyższym poziomie.

zaklad budowlany w koszalinie dzialalnosc


 Ośrodek Szkolenia

     Prowadzimy szkolenia dedykowane dla osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej, a także dla podmiotów gospodarczych lub innych osób prawnych bądź fizycznych.

Projekty szkoleniowe realizowane są w następujących zakresach:

 • wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • prac remontowo – budowalnych,
 • obróbki drewna i metali,
 • ślusarstwa i spawalnictwa,
 • instalacji i obsługi urządzeń elektrycznych,
 • handlu i usług,
 • gastronomii i hotelarstwa,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bhp, ochrony p.poż. i pierwszej pomocy,
 • działalności penitencjarnej,
 • aktywizacji zawodowej,
 • i innych.

koszalin szkolenia