bip

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Ogłoszenie o zamówieniu

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - SIWZ

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2- JEDZ

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 1

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 2

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 3

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 4

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 5

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 6

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 7

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 8

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 9

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 10

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 11

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 12

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 13

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 14

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.15 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 15

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 16

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.17 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 17

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.18 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 18

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.19 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 19

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.20 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 20

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.21 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 21

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.22 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 22

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.23 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 23

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.23 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 24

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.25 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 25

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.26 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 26

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.27 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 27

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.28 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 28

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.29 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 29

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 6 - Identyfikator postępowania Klucz publiczny

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - pytania i odpowiedzi

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - pytania i odpowiedzi - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 1 - 10.12.2019r. 

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 2 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 3 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 4 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 5 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 6 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 7 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 8 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 9 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 10 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 11 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 12 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 13 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Załącznik Nr 2.14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy dla Części 14 - 10.12.2019r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - pytania i odpowiedzi 13.12.2019 r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - pytania i odpowiedzi 16.12.2019 r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - pytania i odpowiedzi 17.12.2019 r

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - pytania i odpowiedzi 19.12.2019 r.

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - ogłoszenie o zmianach 20.12.2019 r

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - informacja z otwarcia ofert

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Infomacja o wyborze oferty najkorzysniejszej

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - unieważnienie czynności odrzucenia ofert

Sukcesywna dostawa produktów chemii gospodarczej i kosmetycznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 29 części - Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 06.04.2020 r.