Ikona pliku Word Sukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - Ogłoszenie o zamówieniu nr 531518

Ikona pliku Word Sukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - SIWZ oraz Załączniki

Ikona pliku Excel Sukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - Załącznik Nr 1A - formularz cenowy dla Części 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ikona pliku Excel Sukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - Załącznik Nr 1B - formularz cenowy dla Części 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ikona pliku Excel Sukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - Załącznik Nr 1C - formularz cenowy dla Części 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ikona PDF Sukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - pytania i odpowiedzi 20.04.2020

Ikona pliku WordSukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - Istotne postanowienia umowy Załącznik Nr 4 do SIWZ z 20.04.2020

Ikona PDF Sukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - pytanie i odpowiedź 24.04.2020

Ikona PDF Sukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - informacja z otwarcia ofert

Ikona PDF Sukcesywne dostawy różnego rodzaju papieru i kartonu na potrzeby drukarni w Zakładzie w Czarnem dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 3 części - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty