Ikona pliku PDF Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona pliku Word Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz załączniki

Ikona pliku RAR Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.1 Formularz Cenowy dla Części 1

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.2 Formularz Cenowy dla Części 2

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.3 Formularz Cenowy dla Części 3

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.4 Formularz Cenowy dla Części 4

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.5 Formularz Cenowy dla Części 5

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.6 Formularz Cenowy dla Części 6

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.7 Formularz Cenowy dla Części 7

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.8 Formularz Cenowy dla Części 8

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.9 Formularz Cenowy dla Części 9

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.10 Formularz Cenowy dla Części 10

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.11 Formularz Cenowy dla Części 11

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.12 Formularz Cenowy dla Części 12

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.13 Formularz Cenowy dla Części 13

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.14 Formularz Cenowy dla Części 14

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.15 Formularz Cenowy dla Części 15

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.16 Formularz Cenowy dla Części 16

Ikona pliku RAR Załącznik Nr 6 Klucz Publiczny postepowanie ID a7deac3a-b286-4d6f-8cf1-75519ec37bd5

Ikona pliku PDF Pyt. i odp. oraz modyfikacja SIWZ z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.1 Formularz Cenowy dla Części 1 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.2 Formularz Cenowy dla Części 2 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.3 Formularz Cenowy dla Części 3 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.4 Formularz Cenowy dla Części 4 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.5 Formularz Cenowy dla Części 5 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.6 Formularz Cenowy dla Części 6 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.7 Formularz Cenowy dla Części 7 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.8 Formularz Cenowy dla Części 8 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.9 Formularz Cenowy dla Części 9 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.10 Formularz Cenowy dla Części 10 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.11 Formularz Cenowy dla Części 11 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.12 Formularz Cenowy dla Części 12 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.13 Formularz Cenowy dla Części 13 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.14 Formularz Cenowy dla Części 14 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.16 Formularz Cenowy dla Części 16 z dnia 30.12.2020

Ikona pliku PDF Zmiana ogłoszenia z dnia 04.01.2021 r.

Ikona pliku PDF Informacja z otwarcia ofert

Ikona pliku PDF Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ikona pliku PDF Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty