Ikona pliku PDF Ogłoszenie o zamówieniu

Ikona pliku Word Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz z ałączniki

Ikona pliku RAR Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

Ikona pliku RAR Załącznik Nr 6 Klucz Publiczny postepowanie ID 8c18bc7d-ab95-4118-b2d5-b86f3e2ec801

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.1 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.2 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.3 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.4 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.5 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.6 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.7 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.8 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.9 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.10 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.11 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.12 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.13 przedmiot zamowienia

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.14 przedmiot zamowienia

Ikona pliku PDF Pytania i odpowiedzi z dnia 23.12.2020 r.

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.1 przedmiot zamowienia zał. 1 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.2 przedmiot zamowienia zał. 2 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.3 przedmiot zamowienia zał. 3 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.4 przedmiot zamowienia zał. 4 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.5 przedmiot zamowienia zał. 5 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.6 przedmiot zamowienia zał. 6 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.7 przedmiot zamowienia zał. 7 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.8 przedmiot zamowienia zał. 8 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.9 przedmiot zamowienia zał. 9 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.10 przedmiot zamowienia zał. 10 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.11 przedmiot zamowienia zał. 11 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.12 przedmiot zamowienia zał. 12 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.13 przedmiot zamowienia zał. 13 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku excel Załącznik Nr 2.14 przedmiot zamowienia zał. 14 z dnia 23.12.2020

Ikona pliku PDF Informacja z otwarcia ofert

Ikona pliku PDF Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzysniejszej