Ikona pliku PDF Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w podziale na 17 części - Ogłoszenie zamówienia

Ikona pliku Word Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w podziale na 17 części - Secyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ikona pliku RAR Sukcesywna dostawa świeżych owoców i warzyw w podziale na 17 części - Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.1 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.2 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.3 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.4 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.5 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.6 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.7 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.8 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.9 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.10 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.11 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.12 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.13 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.14 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.15 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.16 Formularz cenowy

Ikona pliku Excel Załącznik Nr 2.17 Formularz cenowy

Ikona pliku RAR Załącznik nr 6 do SIWZ KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8f7969c9-f8e2-4f7f-befb-0f29b95df780

Ikona pliku PDF Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ikona pliku PDF Pytania i odpowiedzi z dnia 04.08.2020 r.

Ikona pliku Excel Załącznik nr 2.15 Formularz cenowy zmiana z dnia 04.08.2020 r.

Ikona pliku Excel Załącznik nr 2.16 Formularz cenowy zmiana z dnia 04.08.2020 r.

Ikona pliku Excel Załącznik nr 2.17 Formularz cenowy zmiana z dnia 04.08.2020 r.

Ikona pliku PDF Ogłoszenie zmian z dnia 07.08.2020 r.

Ikona pliku PDF Informacja z otwarcia ofert

Ikona pliku PDF Wybór oferty najkorzystniejszej