Sukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części

Ikona pliku PDFSukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części - Ogłoszenie

word downloadSukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części - SIWZ

word downloadSukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części - Załącznik Nr 1 - JEDZ

Ikona pliku ExcelSukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części - Załącznik Nr 2A-formularz cenowy dla Części I - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ikona pliku ExcelSukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części - Załącznik Nr 2B-formularz cenowy dla Części II - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ikona pliku PDFSukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części - Informacja z otwarcia ofert

word downloadSukcesywna dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na dwie części - Zawiadomienie o wyborze