bip

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 roku zostały powołane Instytucje Gospodarki Budżetowe:

  1. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Warszawie,
  2. Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Gdańsku,
  3. Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą Koszalinie,
  4. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Rzeszowie,
  5. Zachodnią Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia z siedzibą w Wołowie.

W dniu 09 marca 2019 roku na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości wszystkie dotychczasowe Instytucje Zostały połączone w

Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia w Warszawie.

Jesteśmy jednostką jednostka sektora finansów publicznych tworzoną w celu realizacji zadań publicznych, która wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.