bip

Do konkursu zgłosiły się 73 zespoły architektów. Ostatecznie nadesłano 20 prac. I nagrodę w wysokości 50 000 złotych i zaproszenie do negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej zdobył zespół M.O.C. ARCHITEKCI z Katowic.

26 stycznia 2017 roku podczas konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacka Pawłowicza, Wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztofa Szwagrzyka, Dyrektora Instytutu Gospodarki Budżetowej Mazovia Arkadiusza Karbowiaka oraz członków Sądu Konkursowego pod przewodnictwem architekta Andrzeja Bulandy ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

ogloszenie wynikow 01

 

Założeniem konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym oraz architektonicznym koncepcji modernizacji wnętrz w istniejących obiektach więziennych oraz ich ewentualnej rozbudowy na cele związane z funkcjonowaniem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Zadaniem konkursu było wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Projektowane rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne musiały umożliwiać zastosowanie nowoczesnych przestrzeni w zależności od potrzeb.

Sąd Konkursowy docenił „twórczą koncepcję uporządkowania istniejącego założenia aresztu śledczego z zachowaniem i wyeksponowaniem obiektów historycznych". Zwrócono także uwagę na „czytelność funkcjonalną muzeum oraz na wprowadzenie nowych elementów rzeźbiarskich, wzbogacających przestrzeń muzeum". W uzasadnieniu werdyktu napisano, że „W sposób przemyślany zaprojektowane zostało główne wejście na teren muzeum. Przestrzeń publiczna, plac wejściowy, jest zintegrowana z ul. Rakowiecką. Za prawidłowe uznaje się rozwiązania funkcjonalne, także zagadnienia dojazdu i parkowania. Dublując ścieżkę zwiedzania muzeum z poziomu terenu w sposób klarowny zaprojektowano rozwiązania piesze w podziemiu, w twórczy sposób integrujący wszystkie węzłowe miejsca". Ważnym elementem pracy „ jest koncepcja czterech rzeźbiarskich wież - świetlików, dostarczających światło naturalne na poziom podziemia; nie tylko porządkują przestrzeń muzeum, ale staną się także ważnym akcentem w skali miasta".

ogloszenie wynikow 07

Minister Patryki Jaki podziękował wszystkim uczestnikom konkursu i zaznaczył, że brali udział w bardzo ważnym historycznym projekcie: Obiecaliśmy, że konsekwentnie i z determinacją będziemy realizować plan budowy Muzeum. To jest nasze wielkie zobowiązanie wobec tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. To Muzeum będzie symbolicznym zwycięstwem ludzi, którzy nie zgadzali się na to co wydarzyło się w Polsce po II Wojnie Światowej. Reżim komunistyczny robił wszystko, aby wymazać z naszej pamięci Żołnierzy Wyklętych, a to co się dziś dzieje, budowa Muzeum, jest ich zwycięstwem. Miało ich nie być na kartach historii, a teraz zostaną w nich zapisani na zawsze. Oddajemy cześć i hołd najdzielniejszym i najodważniejszym bohaterom naszego narodu.

Przyznano również nagrodę II i III:

II nagrodę w wysokości 30 000 zł otrzymał zespół Nizio Design Iternational Architekci Mirosław Nizio.

III nagroda w wysokości 20 000 zł przypadła zespołowi Ewa Dorociak, Pamela Krzyszczak i Anna Szewczyk.

Konkurs ogłoszony został 4 września 2016 roku. W skład Sądu Konkursowego weszli m.in. Patryk Jaki, Czesław Bielecki,  Krzysztof Szwagrzyk, Sławomir Cenckiewicz, Jacek Pawłowicz i Arkadiusz Karbowiak.

Zespół Prasowy
Centralny Zarząd Służby Więziennej

ogloszenie wynikow 03ogloszenie wynikow 04ogloszenie wynikow 05ogloszenie wynikow 06