bip

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Ogłoszenie o zamówieniu nr 613231

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - SIWZ

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Załącznik Nr 2 do SIWZ

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Załącznik Nr 1.1.szczegółowy opis przedmiotu zmaówienia_Część 1

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Załącznik Nr 1.2.szczegółowy opis przedmiotu zmaówienia_Część 2

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Załącznik Nr 1.3.szczegółowy opis przedmiotu zmaówienia_Część 3

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Załącznik Nr 1.4.szczegółowy opis przedmiotu zmaówienia_Część 4

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Załącznik Nr 1.5.szczegółowy opis przedmiotu zmaówienia_Część 5

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Załącznik Nr 1.6.szczegółowy opis przedmiotu zmaówienia_Część 6

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Załącznik Nr 1.7.szczegółowy opis przedmiotu zmaówienia_Część 7

Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - Załącznik Nr 1.8.szczegółowy opis przedmiotu zmaówienia_Część 8

 Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - wyjaśnienia terści SIWZ

 Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - informacja z otwarcia ofert

 Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu

 Sukcesywna dostawa surowców do produkcji chemicznej w podziale na osiem części - uniewaznienie Części 7,8