Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA O/Rzeszów
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM
garażu zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Wspólnej 13:

OFERUJEMY:

Wymieniony obiekt położony jest na nieruchomości oznaczonej jako część działki ewidencyjnej nr 88/3 (objętą Księgą Wieczystą nr TR1T/00143511/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie). Szczegółowa mapa działki z częścią przeznaczoną na wynajem do wglądu jest dostępna w siedzibie Instytucji.

Pisemne oferty zawierające kwotę czynszu netto (za 1 miesiąca) za wynajmowaną nieruchomości należy składać do dnia 09. 09. 2021 r. do godz. 12:00 na adres:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA,

Ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4

35-322 Rzeszów.

Wysokość miesięcznej opłaty za najem nie może być niższa niż 150,00 zł miesięcznie netto + należny podatek Vat.

Informacje dotyczące nieruchomości i warunków postępowania można uzyskać w siedzibie IGB Mazovia pod numerem telefonu 17/ 8580824. Obiekt można oglądać w godzinach 7-15
w dni robocze pn- pt, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

IGB Mazovia zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.