pdf download Ogłoszenie o zamówieniu

word download SWZ

word download Załącznik Nr 1 do SWZ

word download Załącznik Nr 2_Opis przedmiotu zamówienia

excel download Załącznik Nr 2.1. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część1

excel download Załącznik Nr 2.2. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część2

excel download Załącznik Nr 2.3. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część3

excel download Załącznik Nr 2.4. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część4

excel download Załącznik Nr 2.5. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część5

excel download Załącznik Nr 2.6. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część6

excel download Załącznik Nr 2.7. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część7

excel download Załącznik Nr 2.8. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część8

excel download Załącznik Nr 2.9. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część9

excel download Załącznik Nr 2.10. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część10

excel download Załącznik Nr 2.11. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część11

excel download Załącznik Nr 2.12. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część12

excel download Załącznik Nr 2.13. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część13

excel download Załącznik Nr 2.14. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część14

word download Załącznik Nr 3 do SWZ - istotne postanowienia umowy

rar zip download Załącznik Nr 4JEDZ

word download Załącznik Nr 5 do SWZ

word download Załącznik Nr 6 do SWZ

word download Załącznik Nr 7 do SWZ

word download Załącznik Nr 8 do SWZ

pdf download Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

pdf download Wyjaśnienia treści 18.10.2021

pdf download Wyjaśnienia treści 25.10.2021

pdf download Wyjaśnienia treści 28.10.2021

word download Załącznik Nr 3 do wniosku - istotne postanowienia umowy_ po zmianach_28.10.2021

pdf download Wyjaśnienia treści 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.1. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część1_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.2. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część2_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.3. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część3_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.4. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część4_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.5. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część5_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.6. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część6_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.7. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część7_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.8. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część8_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.9. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część9_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.10. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część10_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.11. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część11_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.12. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część12_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.13. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część13_po zmianach 05.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.14. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część14_po zmianach 05.11.2021

pdf download Wyjaśnienia treści 08.11.2021

pdf download Ogłoszenie zmian

pdf download Wyjaśnienia treści_16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.1. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część1_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.2. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część2_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.3. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część3_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.4. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część4_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.5. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część5_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.6. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część6_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.7. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część7_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.8. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część8_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.9. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część9_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.10. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część10_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.11. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część11_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.12. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część12_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.13. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część13_po zmianach 16.11.2021

excel download Załącznik Nr 2.14. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_formularz cenowy_Część14_po zmianach 16.11.2021

pdf download Ogłoszenie zmian

pdf download Informacja z otwarcia ofert

pdf download Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty